پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جاندیر

پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جاندیر پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جان دیر شامل 72 اسلاید و دارای مطالب زیر  می‌باشد: وسائل کنترل در جایگاه راننده نحوه تعویض دنده معرفی داشبورد معرفی چراغهای هشدار دهنده بر روی داشبورد کنترل تراز بودن پلاتفرم تنظیمات افقی پلاتفرم تنظیمات موقعیت عمودی مارپیچ پلاتفرم تنظیمات انگشتی های جمع شونده فاصله انگشتیهای چرخ و فلک با تیغه برش موقعیت انگشتیهای چرخ و فلک تنظیم بین تیغه برش و مارپیچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100)

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100) فرمت فایل:وورد(Word)     تعداد صفحات:58 این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور پراکسیما است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد. با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر دارید، لطفا اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای استفاده را به دقت بخوانید. دراین دفترچه راهنما شما اطلاعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140)

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140  (Zetor Forterra 140) فرمت فایل: وورد(Word)         تعداد صفحات:221   دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140) به صورت زبان فارسی  این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور فورترا است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد. با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب سیستم های هیدرولیک

کتاب سیستم های هیدرولیک فرمت فایل:PDF تعداد صفحات:77 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎر را در ﺳﺎل 1650 ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وارد ﺑﺎزار ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘی،ﮐﺸﺎورزی،راﻫﺴﺎزی،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ،ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی،اﺗﻮمﺑﯿﻞﺳﺎزی،ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﺑﺰار،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﺻﻨﺎﯾﻊ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب توان موتور و تراکتور

کتاب توان موتور و تراکتور فرمت فایل:PDF تعداد صفحات:445 کتاب جامع و کامل توان موتور و تراکتور به صورت زبان اصلی.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب دستورالعمل استفاده از تراکتورهای نیوهلند سری TM(زبان فارسی)

کتاب دستورالعمل استفاده از تراکتورهای نیوهلند سری TM(زبان فارسی) کتاب دستورالعمل استفاده از تراکتورهای نیوهلند سری TM,(TM120,TM130,TM140,TM155,TM175,TM190) دو کتاب PDF زبان اصلی و ترجمه فارسی آن هر کدام دارای 400 صفحه آموزشی است که شامل مطالب زیر می باشد: ١. اطلاعات عمومي و موارد ايمني ٢. كنترلها ، تجهيزات و عملكرد آنها ٣. كار بر روي زمين ٤. روغنكاري و نگهداري ٥. عيب يابي ٦. انبار كردن تراكتور ٧. ملحقات ٨. مشخصات فني ٩. فرم سرويس ٥٠ ساعته اول ١٠. ضميمه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(1):