پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جاندیر

پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جاندیر پاورپوینت اپراتوری و تنظیمات کمباین جان دیر شامل 72 اسلاید و دارای مطالب زیر  می‌باشد: وسائل کنترل در جایگاه راننده نحوه تعویض دنده معرفی داشبورد معرفی چراغهای هشدار دهنده بر روی داشبورد کنترل تراز بودن پلاتفرم تنظیمات افقی پلاتفرم تنظیمات موقعیت عمودی مارپیچ پلاتفرم تنظیمات انگشتی های جمع شونده فاصله انگشتیهای چرخ و فلک با تیغه برش موقعیت انگشتیهای چرخ و فلک تنظیم بین تیغه برش و مارپیچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت گاوآهن برگرداندار و اصول کار آن

پاورپوینت گاوآهن برگرداندار و اصول کار آن فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید:66 انواع گاوآهن برگردان دار مقایسه انواع گاو آهن از نظر نقطه اتصال ساختمان گاوآهن روشهای محاسبه ظرفیت منشا تلفات زمانی روش های انجام شخم اجزا گاوآهن برگردان دار ساختمان خیش انواع تیغه صفحه برگردان و انواع آن کفش تنه و ساقه ضمائم گاوآهن تجهیزات ایمنی در گاوآهن نیرو های وارده بر گاوآهن مقدار نسبی نیرو ها برآیند کل نیروهای وارد بر خیش مرکز مقاومت گاوآهن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ ها

پاورپوینت کاویتاسیون در پمپ ها فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید:29 جریانی از مایع را در نظر بگیرید هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مایع نزدیک شود یا برسد مایع موجود در لوله شروع به جوشیدن می کند. و حباب های بخار در آن تشکیل می شود. این حباب های کوچک به همراه مایع به نقاطی که فشار در انجا با لاتر است منتقل می شود و می ترکند و باعث ایجاد اسیب به بدنه های لوله و پره های توربین می شود.    این پدیده را کاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100)

دفترچه راهنمای تراکتور زتور پراکسیما 100 (Zetor Proxima 100) فرمت فایل:وورد(Word)     تعداد صفحات:58 این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور پراکسیما است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد. با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر دارید، لطفا اطلاعات موجود در این دفترچه راهنمای استفاده را به دقت بخوانید. دراین دفترچه راهنما شما اطلاعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140)

دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140  (Zetor Forterra 140) فرمت فایل: وورد(Word)         تعداد صفحات:221   دفترچه راهنمای تراکتور زتور فورترا 140 (Zetor Forterra 140) به صورت زبان فارسی  این دفترچه راهنمای استفاده برای تراکتور های زتور فورترا است که ما به شما ارائه می دهیم؛ آن برای آشنا شدن با نحوه عملکرد و نگهداری تراکتور جدیدتان به شما کمک خواهد کرد. با اینکه اکثرشما تجربه فنی در مورد نحوه عملکرد تراکتور های دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه

پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 18   تاریخچه هندوانه کشت هندوانه در شرایط دیم زمان برداشت برداشت به روش سنتی و معایب روش ماشینی(مزایا و معایب ان) معرفی دستگاه توصیه اقتصادی و قیمت محصول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت ماشین برداشت پنبه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت انواع سم پاش ها

پاورپوینت انواع سم پاش ها فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17   ● روش های مرسوم در کنترل ● قسمت های مختلف یک سمپاش ● انواع سم پاش ها ● سمپاشهای جدید    سم پاشهای الکترواستاتیک برای محصولات زراعی    سم پاش HS کراپ لاینر    سمپاشهای کوانتوم میست TM ● معرفی سم پاش کراپ لاینر HS ● سم پاش کوانتوم میست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت ماشین برداشت چغندرقند

پاورپوینت ماشین برداشت چغندرقند فرمت فایل:پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 40 تکامل ماشینهای برداشت چغندرقند در کشورهای پیشرفته به قدری با موفقیت همراه بوده است که امروزه کمتر کشاورزی هست که چغندر قند کشت نماید و فاقد یکی از انواع ماشین های برداشت چغندر قند باشد. حتی کشاورزانی که فقط چند هکتار محصول چغندر قند می کارند نیز میتوانند مالک یک ماشین برداشت چغندر قند شوند. برداشت چغندر قند به نیروی کارگری زیادی نیاز دارد،گواینکه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فیلم آموزشی اصول کار،اپراتوری و تنظیمات کمباین

فیلم آموزشی اصول کار،اپراتوری و تنظیمات کمباین فرمت فایل MP4 مدت زمان 23 دقیقه فیلم آموزشی اصول کار،اپراتوری، تنظیمات و سرویس و نگهداری کمباین جاندیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب سیستم های هیدرولیک

کتاب سیستم های هیدرولیک فرمت فایل:PDF تعداد صفحات:77 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎر را در ﺳﺎل 1650 ﻣﯿﻼدی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وارد ﺑﺎزار ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘی،ﮐﺸﺎورزی،راﻫﺴﺎزی،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ،ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی،اﺗﻮمﺑﯿﻞﺳﺎزی،ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﺑﺰار،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎتﺻﻨﺎﯾﻊ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(3):